Reglement

1.     Fietsen langs de wei (#FLDW) is een organisatie van Jeroen Reumers, Abdijlaan 43 3111 Wezemaal. De zoektocht werd opgestart in samenwerking met de gemeente Rotselaar. Alle deelnemers nemen gratis deel.

2.     De zoektocht start officieel op 15 mei 2021 en eindigt op 31 oktober 2021. Vroeger of later fietsen is geen enkel probleem, maar meedingen naar de prijzen kan enkel tussen die twee data.

3.     Om te kunnen winnen moeten deelnemers fietsen, de opdrachten oplossen, de QR-code ontcijferen en alzo op de geheime website terecht komen.

4.     Op die site geven ze alle gevraagde gegevens in en geven op de schiftingsvraag ‘hoeveel ingevulde formulieren ontvingen we?’ het meest correcte antwoord.

5.     Zowel familieleden van de organisator als van het personeel van de toeristische dienst van het gemeentehuis van Rotselaar kunnen niet officieel deelnemen en dus ook geen prijzen winnen.

6.     De prijzen bij de wedstrijd zijn drie manden met streekproducten ter waarde van ongeveer 47,40 euro elk. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

7.     Ook voor de origineelste foto met als hashtag ‘#fietsenlangsdewei’ ontvangt de winnaar een mand met streekproducten ter waarde van 47,40 euro.

8.     Noch de gemeente Rotselaar, noch de organisator is aansprakelijk voor mogelijke gebreken en/of ongevallen.

9.     Over de (uitslag van deze) wedstrijd wordt niet gecommuniceerd.

10.  De organisator verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR).

11.  Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de organisator verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.

startpagina